Like Us


Masa Orientasi Peserta Didik  tahun  pelajaran   2012-2013,   penyelenggara   ataupun pihak   madrasah   diminta   menyiapkan   penyambutan   peserta   didik   baru   dengan wawasan karakter kebangsaan yang bernuansa akademisi. Dalam  hal  ini,  penyelenggaraan  Masa  Orientasi  Peserta  Didik    harus  memiliki orientasi  pendidikan  berkarakter,  sehingga  selain  menjadi  kebijakan  oleh  pihak madrasah sekaligus akan bersinergi dengan proses penyelenggaraan.

Buku Panduan Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPD) dapat didownload di : Buku Panduan MOPDB MTs dan Buku Panduan MOPDB MA

Semoga bermanfaat.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Teknologi

FB GEG East Jakarta